Christengemeente Dinxperlo - Het evangelie
Christen Gemeente Dinxperlo -
 
Het goede nieuws in een notendop:
  
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
 opdat  iedereen die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,

                 maar eeuwig leven heeft.
             (Joh. 3:16)
 
Namens Christus vraag ik jullie dringend: neem de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar aan.
 ( 2 Kor. 5:20)
 
Wat moet ik ermee?
 
We willen u graag geheel vrijblijvend helpen
om God te vinden als uw God
en Jezus Christus als uw Redder
en Zaligmaker zodat ook u vrede vindt met God
en rust voor uw hart.
 
Lees het na in de Bijbel in
2 Korinthe 5:18 tot en met 21.

Hoe krijg ik dan vrede met God?
 
 Geloof eenvoudig in God en Zijn Zoon,
de Here Jezus.
Belijd uw zonden en schuld voor God in een gebed
en neem de Here Jezus aan
als uw Heiland en Verlosser,
 
de Zoon van God die voor u gestorven is
aan het kruis van Golgotha.
 
Aarzel niet, doe het nu! 
 
 Lees het nog eens rustig na in de Bijbel, het woord van God,
o.a. in Johannes 3:16 en 36